Osateenused

Koostöö uuringufirmaga kannab enim vilja pikaajalise koostöö puhul. Lähedane koostöö aitab uuringufirmal kliendile pakkuda parimaid lahendusi lähtudes varasematest kogemustest kliendi turuga ja ettevõtte/toodete iseärasustest lähtuvalt. Pikaajaline koostöö hõlmab sageli mitut erinevat uuringut, mida teatud intervalliga korratakse.

Faktum & Ariko on teile heaks partneriks ka ühekordsete uuringusoovide korral. Võtke meiega ühendust ja lepime kokku, kuidas teile abiks olla saame. Ühe Eesti suurima uuringufirmana oleme valmis pakkuma uuringute täisteenust, mis hõlmab kõiki etappe alates ülesande täpsustamisest ning lõpetades tulemuste presenteerimisega.

Samas saame abiks olla ka üksikutes uuringuetappides või mõnes kitsamas töölõigus ehk pakkuda osateenuseid. Tüüpilisemad uuringuetappid on:

 • uuringute läbiviimise üldprintsiipide tutvustamine
  (vt nt avalikule sektorile mõeldud uuringumeetodite seminari);

 • uuringu läbiviimise vajaduse kindlakstegemine;

 • uuringuprobleemi väljatöötamine või täpsustamine;

 • uuringuprobleemile vastava metoodika väljatöötamine;

 • pakkumiskutse koostamine;

 • pakkumiste hindamine ja töö teostaja valik; 

 • ankeedi/vestluskava koostamine või täiendamine;

 • andmete kogumine;

 • andmebaasi koostamine;

 • andmetöötlus / tulemuste esitamine (tabelid, graafikud jm);

 • tulemuste kirjeldamine;

 • tulemuste põhjalikum analüüs ja kommenteerimine;

 • uuringutulemuste põhjal soovituste andmine
  (nt ettevõtte strateegilise turunduse probleemide hindamine uuringuandmete põhjal);

 • uuringu teostuse kvaliteedi hindamine;

 • uuringuandmete õigsuse ja tulemuste tõlgendamise hindamine.

Meie sooviks on oma klientidele pakkuda lisaväärtust uuringute alasest ekpertiisist tulenevalt võimalikult laial uuringuetappide skaalal. Uuringute väärtus tekib kogutud informatsiooni kvaliteedist. Parima kvaliteediga infot on võimalik saada siis, kui uuringute spetsialistid on kaasatud kõikidesse uuringuetappidesse.

 

<< tagasi