Andmekogumismeetodid

Faktum & Ariko pakub väga erinevaid andmekogumise meetodeid vastavalt kliendi uuringuprobleemile. Kõige enam kasutatakse kvantitatiivseid meetodeid (ehk näost-näkku intervjuusid, telefoni- ja veebiküsitlusi). Muudest meetoditest sagedamini viime läbi veel fookusgruppe (ehk kvalitatiivseid rühmaintervjuusid) ja individuaalseid intervjuusid.

Lähemalt tutvustame järgmisi andmekogumismeetodeid:

 

<< tagasi