Uuringud ja teenused 

 

Kogemus turundusuuringute turul ütleb, et vähegi sisulisele probleemile ettevõtete turunduses on võimalik uuringuga adekvaatne vastus saada juhul, kui lähtutakse põhimõttest:

Uuringu ülesehitus ja meetodid tuleb valida vastavalt uuringu probleemiasetusele ning parima tulemuse annab erinevate uuringumeetodite üheaegne kombineerimine.

Ühe meetodiga saab vastuse lihtsamatele küsimustele. Uuringute kavandamisel peaks tellija endale esmalt esitama järgmised küsimused:

  • Millistele küsimustele tahetakse vastust saada?

  • Mida saadava tulemusega peale hakatakse?

Kui küsimused on hästi läbi mõeldud, saab uurija valida sobivad meetodid ja tehnilised lahendused. Need on palju enam sõltuvad tellija probleemi sisust ja asetusest, kui tavaliselt arvatakse. 

Uuringu probleemiasetuse, ülesehituse ja meetodite valiku sidumine on tellija ning uuringufirma koostöö tähtsaim etapp.

<< tagasi