Ehitus- ja remonditegevuse aktiivsus elanikkonnas seas 2008

16.12.2008
Uuringuprojekti ülesandeks on kord aastas mõõta elanikkonna aktiivsust remondi- ja ehitustegevuses ning sellega kaasnevaid olulisemaid tendentse nende tööde teostamisel ning ehitusmaterjalide ostul.


Uuringus mõõdetakse elanikkonna remondi- ja ehitustegevuse aktiivsust 2008. aastal tegelikult ning prognoosi 2009. aastaks. 

Ühtlasi sisaldab materjal ka kõigi varasemate uuringute tulemusi, ehk näha on areng viimase kolme aasta jooksul koos prognoosiga järgmiseks aastaks. Uuringut on läbi viidud alates 2004. aastast.

UURINGU FORMAAT

Uuring põhineb 1000 täiskasvanu üleriigiliselt esinduslikul küsitlusel (esinduskvoodid piirkonna, soo, rahvuse ja vanuse baasil). Küsitlusmeetodiks on vahetu intervjuu kodudes.

Materjal sisaldab järgmisi põhiteemasid:

  • Elanikkonna remondi ja ehituse aktiivsus 2008 võrreldes aastaga 2007, nende tööde rahaline maht, erinevate tööde osakaal kogumahus, tööde teostajad, matejalide ostjad jms.
  • Elanikkonna remondi ja ehituse kavandatav aktiivsus 2009, tööde kavandatav rahaline maht, tööde liikide osakaal, kes töid hakkab teostama jms
  • Kinnisvara soetamine, kinnisvara tegelik soetamine 2008, kinnisvara soetamise prognoos aastaks 2009
  • Muutus võrreldes varasemate aastatega 


Lisaks toodule sisaldab uuring veel suuremate ehitusmaterjalide kaupluste positsioone tuntuse, külastuskogemuse, hinnataseme, kauba valiku, kliendilojaalsuse jms. näitajate osas. Samuti on 2008. aastal esimest korda uuritud aiatarvete kaupluste tuntust, ostukogemust ja hinnangut kaubavalikule.

Materjali kogumahuks on ca 60 lehekülge (A4).


Lisainformatsiooni ning pakkumise saamiseks palume pöörduda:
Kalev Petti
kalev.petti@faktum-ariko.ee
tel. 6 999 652

<< tagasi