Alkoholi tarbimisharjumused Eestis

06.06.2011
Oleme alates 1998 aastast regulaarselt läbi viinud uuringuid, mis käsitlevad erinevate alkohoolsete jookide tarbimistrende Eestis. Viimased andmed pärinevad 2011. aasta aprillist.
Loe lähemalt
 

Kaubanduskeskuste külastatavuse üleriigiline positsioneering

06.06.2011
Valminud uuringu tulemused näitavad iga keskuse külastuste arvu kuus 15-74 aastaste Eesti elanike seas.
Loe lähemalt
 

Telekommunikatsioonivahendite jaotus elanikkonna hulgas

06.06.2011
Valminud on värske uuring mobiiltelefonide, lauatelefoni, interneti, mobiilse interneti ja telepildi teenusepakkujate (operaatorite) ning nende kombinatsioonide jaotusest Eesti elanikkonna ja leibkondade seas.
Loe lähemalt
 

Sihtrühma värbamine veebisaitidel oleva bänneri abiga

18.08.2010
F&A ja smartAD koostöös on nüüd võimalik küsitlusele vastajaid leida veebisaitide külastajate seast. Osade uuringuprobleemide puhul võib see osutuda efektiivseimaks vastajate värbamise viisiks.
Loe lähemalt
 

EAS aitab ka uuringuid rahastada

13.08.2010
EASi teadmiste ja oskuste arendamise programmi raames on võimalik toetust küsida ka turu-uuringute läbiviimiseks.
Loe lähemalt
 

Tarbijate optimismi indeks pöördus I kvartalis taas tõusule

31.03.2010
Tarbijate üldine optimismi indeks pöördus pärast detsembri tagasilangust uuesti tõusule. Tõus on seekord märgatav ning optimism saavutas kõrgeima taseme alates 2008. aasta juunist.
Loe lähemalt
 

Eesti elanike majandusliku optimismi indeks

31.03.2010
Faktum & Ariko viib regulaarselt läbi uuringut, mille sisuks on mõõta Eesti elanike nägemust nii riigi majanduskeskkonna, kui enda heaolu ja tarbimise seisundist ning lähiaja väljavaadetest. Uuring viiakse läbi kord kvartalis - kvartali viimasel kuul.
Loe lähemalt
 

Faktum & Ariko veebilogi

09.03.2010
Meie veebilogist leiad: arvamuslugusid, online meedias avalikustatud uuringutulemusi ning meie koostatud raporteid.
Loe lähemalt
 

Esmatarbekaupade kettide üleriigiline positsioneering tarbijate seas

05.01.2010
Valminud on uuring, mis mõõdab Eestis tegutsevate esmatarbekaupade kettide positsiooni tarbijaturul.
Loe lähemalt
 

Alkoholi tarbimine Eestis. Sügis 2009

05.01.2010
Uuringufirma Faktum & Ariko on alates 1998 aastast regulaarselt läbi viinud uuringuid, mis käsitlevad erinevate alkohoolsete jookide tarbimistrende Eestis. Uuringu sisuks on alkohoolsete jookide tarbimiseelistused tarbijarühmade lõikes ja tarbimistrendid Eestis.
Loe lähemalt